තරගය අාරම්භ වේ

Share

පළමුවට පන්දුවට පහර දීමට පිටියට පැමිණි පාකිස්තාන කණ්ඩායම මේ වන විට ක්‍රිඩකයෙක් දැවී ලකුණු 22ක් ලබා ගෙන සිටියි. ඒ පන්දු වාර 7ක් තුළය.

Read more

Local News