විදේශ විනිමය අනුපාතිකය

Share

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (27) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය,

මුදල                      ගැණුම් මිල             විකිණුම් මිල

ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්     114.78               119.91
කැනඩා ඩොලර්          117.12                121.74
චීන යුආන්                 22.46                  23.57
යූරෝ                     175.33                181.92
ජපන් යෙන්               1.3217                1.3718
සිංගප්පූරු ඩොලර්         110.41               114.43
ස්ටර්ලිං පවුම්              198.30               204.99
ස්වාස් ෆෑන්ක්              150.86               156.91
ඇමෙරිකානු ඩොලර්       151.62               155.42

මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග

මුදල් වර්ගය                       ප්‍රකාශිත මිල

බහරේන් ඩිනාර්                  රු: 407.66
කුවේට් ඩිනාර්                    රු: 508.93
ඕමාන් රියාල්                     රු: 399.69
කටාර් රියාල්                       රු: 40.66
සවුදි රියාල්                         රු: 41.01
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම්                      රු: 41.87

Read more

Local News