පේරාදෙණියේ කළමනාකරණ පීඨය වසයි

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ පීඨය අද සිට (19) දක්වා නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමීමට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලන අධිකාරිය තිරණය කළ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ පීඨයේ සියලුම සිසුන් අද පස්වරු 6 ට පෙර විශ්ව විද්‍යාල භුමියෙන් ඉවත් විය යුතු බවද එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

මේ දිනවල විශ්ව විද්‍යාලය තුළ සී. සී. ටි. වී. සවි කිරිම සම්බන්ධව කළමණාකරණ පීඨයේ සිසුන් අරගලයක යෙදි සිටින බවත් මේ සම්බන්ධව දෙපාර්ශවයම සමග සාකච්ඡා කළඳ විසදුමක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙසේ කළමනාකරණ පීඨය වසා දමා ඇත.

මේ සම්බන්ධව තව දුරටත් සාකච්ඡා කර විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහාත් කළමණාකරණ පීඨය විසඳුමකට පැමිණෙනතුරුත් කළමනාකරණ පීඨය තාවකාලිකව වසා දැමූ බවත් කඩිනමින් එහි අධ්‍යන කටයුතු ඇරඹීමට කටයුතු කරනු බවත් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී.දිසානායක මහතා පැවැසිය.