අනවිළුන්දාව අනවසරයෙන් එළිපෙහෙළි කිරීම : ජගත් සමන්තට ඇප

රක්ෂිත බන්ධනාගාර කර සිටි අනවිළුන්දාව “රැම්සා අභයභූමිය”ට අයත් කොටසක් අනවසරයෙන් එළිපෙහෙළි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති ජගත් සමන්තට හලාවත මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප ලබා දී තිබේ.