ඇඳිරිනීතිය පැනවූ ප්‍රදේශවල පීඩාවට පත් ජනතාවට දෙන දීමනාව

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආදායම් අහිමි වී  සිටින ජනතාව වෙත රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීමට රජය සැළසුම් කර තිබේ.

 

ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කර ඇති බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේය.

එළඹෙන අඟහරුවාදා සිට අදාළ 5000සේ දීමනාව ලබා දීමට පියවර ගනු ඇති බවයි වාර්තාවෙයි.