තවත් කොරෝනා රෝගීන් 60ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 60ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඔවුන් සියලුදෙනාම මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර මිනුවන්ගොඩ කොවිඩි පොකුරේ සමස්ථ ආසාදිතයින් ගණන 2222ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.