ගොතටුව හා මුල්ලේරියාවට ඇඳිරිනීතිය පනවයි

අද රාත්‍රී 7.00 සිට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ගොතටුව හා මුල්ලේරියාවට ඇඳිරිනීතිය පනවන බව හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසීය.