කොවිඩ් මරණ 5ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් මරණ 5ක් වාර්තා වෙයි.

 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 165ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.