කොවිඩ් ආසාදිතයින් 415ක් සුවය ලබයි

අද (21) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 415ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටත්ව ගොස් තිබේ.