ජේ.සී. අලවතුවල මහතා සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම අද

ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට පත් වූ ජේ.සී. අලවතුවල මහතා සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම අද (2) පෙ.ව. 10.10ට යෙදී තිබෙන සුබ මොහොතින් සිදු කෙරේ.

කොළඹ-07 පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පරිශ්‍රයේ දී වැඩ භාරගැනීම සිදුවෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මාවතගම ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස කටයුතු කරන ජේ.සී. අලවතුවල මහතා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුට තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරයෙකි.