ජනාධිපති මන්දිරයේදී ලේ දන්දීමේ කඳවුරක්

ජනාධිපති කාර්යාලයීය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සංවිධානය කළ ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් අද (05) කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවැත්විණි.

ජනාධිපති මන්දිරය තුළ ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් සංවිධානය කෙරුණු පළමු අවස්ථාව මෙය වන අතර ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ද එහි නිරික්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.