ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම එළිදක්වයි

ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම එළිදැක්වීමේ උත්සවය ඊය‌ේ (19) දින අරලියගහ මන්දිරයේ දී පැවැත්විණි.

ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙනි.

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා විසින් ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත පිළිගැන්විණි.