ජාතික තිරසර කතිකාව පිළිබඳ කෙටුම්පතට තවදුරටත් විද්වත් අදහස්

තිරසර කතිකාව පළමු කෙටුම්පත පසුගියදා ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුණු අතර එම කෙටුම්පත ඉදිරියේ දී පෝෂණය කළයුත්තේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ, තවදුරටත් විද්වත් අදහස් ලබා ගැනීමේ සාකච්ඡා මාලාවක් පසුගිය දිනවල විශ්වවිද්‍යාල කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පැවැත්විණි.

2030 වන විට ශ‍්‍රී ලංකාවට තිරසර සංවර්ධන අරමුණු කරා ළඟා වීමට අවශ්‍ය නායකත්වය ලබාදීමට ජනාධිපති ගරු මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ මතවාද හා හැකියාවන් පිළිබිඹු කරමින් ඉදිරි වසර 12 තුළ රටේ දිගුකාලීන ආර්ථික, සමාජීය හා පාරිසරික අරමුණු නිශ්චය කිරීම සඳහා සැලැස්මක් සකස් කිරීම තිරසර කතිකාව හරහා සිදු කෙරේ.