ශ්‍රී ලංකා – ඇෆ්ගනිස්ථාන තරඟය අද

අසියානු කුසලානය තරගාවලිය යටතේ සිය දෙවැනි තරඟය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද (17) ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම සමග ක්‍රීඩා කිරිමට නියමිිතයි.

මෙම තරඟය පරාජයට පත් වුහොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අසියානු කුසලාන තරගාවලියෙන් ඉවත් විමට සිදුවනු ඇත.