ජනපති අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි ?

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.