මාතර, බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය පරික්ෂවට

අද (06) දින මාතර – බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගය පරික්ෂා කිරීම සඳහා පළමු වරට දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතාගේ නිරීක්ෂණය යටතේ අද පෙරවරු 10.00 බෙලිඅත්ත සිට මාතර දක්වා අදාළ දුම්රිය ධාවනය කිරීමට නියමිතයි.

මාතර සිට කතරගම දක්වා ඉදිකිරීමට යෝජිත දුම්රිය මාර්ගයේ පළමු අදියර ලෙස මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා කොටස මේ වන විට ඉදිකර තිබේ.

කිලෝමීටර් 26ක දුරින් යුත් මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා කොටස තුළ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 4ක්, උප දුම්රිය ස්ථාන දෙකක්, ඉදිකිර ඇති බවයි වාර්තා වෙයි.

මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා චීන එක්සිම් බැංකුව විසින් මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයා ඇති අතර චීන සමාගමක් විසින් මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකර තිබේ.

මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය තුළ මෙරට දිගම දුම්රිය උමග පිහිටා ඇති අතර මෙම මාර්ගයෙන් සියයට 10ක පමණ දුරක් ඉදිවී ඇත්තේ ගුවන් පාලම් මතින් වීම ද විශේෂත්වයකි.