ලොව වායු දූෂණයෙන් ඉහළම නගරය ඉන්දියාවේ

33

ලොව වායු දූෂණයෙන් ඉහළම නගරය ඉන්දියාවේ නවදිල්ලියට නිරිත දෙසින් වූ ගුරුග්‍රාම් නගරය බව නව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

තවත් ඉන්දීය නගර 6 ක් එලෙස වායු දූෂණයෙන් ඉහළ පළමු නගර 10 ට ඇතුළත් වන අතර, පාකිස්ථාන නගර දෙකක් සහ චීනයේ හොටන් නගරය ද ඒ අතර වෙයි.

මෙම අධ්‍යයනය මගින් වායු දූෂණය ගණනය කර ඇත්තේ මිනිසාගේ පෙනහළු තුළට සහ රුධිර සංසරණයට එක්වන ධූලි අංශු වායු ගෝලයේ පවතින ප්‍රමාණය අනුවයි.