ආණ්ඩුව අත හෝදගන්න හදන බව මහින්ද කියයි

මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය අමතම්න් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ දකුණු ආසියාවේ සිදුවු දරුණුම ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාරය මෙය වන බවයි.

තවද ඔහු පාලන සමයේ මෙවැන්නක් යුද්ධයෙන් පසු සිදු නාෙවු බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසුවා.

2015 ජනවාරියේදි තමන් නව ජනපතිට බාරදුන්නේ නව රටක් බවත් තම ආණ්ඩුව තිබුනානම් මෙවන්නක් නොවන බවත් මේ සියල්ලටම ආණ්ඩුව වගකිව යුතු බවත් විපක්ෂනායක පැවසුවා.

බෝමිබ ප්‍රහාරය ගැන දැන සිටියද කිසිදු ආරක්ෂක පියවරක් වත්මන් රජය නොගත් බවත් ආණ්ඩුව බලයට පත් වු දා සිට කළේ හිටපු ආරක්ෂක රණවිරුවන් දඩයම් කරපු ඒක බවයි.

“මම භාරදුන්නේ සුරක්ෂිත වු රටක් මේ රට විදේශිය රටවල ආණ්ඩු විදියට පාලනය කරන්න බෑ මේ රට පාලනය කරන්න ඔ්න අපිට අවශ්‍ය විදියට මට දැන් පේනවා කවුරු හෝ නිලධාරියෙක් බිලි දිලා ආණ්ඩුව අත හෝදන්න හදනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වෙන්න. හිස් පෝච්ච් ගේ අැතුලේ තියන් හිටපු මිනිස්සු දැන් කෑ ගහනවා. මම ඒ බව දැනන් හිටියානම් මම කාදිනල්තුමාට ඒ් ගැන දැනුම් දෙනවා” යැයි මහින්ද මහතා වැඩ්දුරටත් පැවසුවා

එමෙන්ම ආණ්ඩුව කළේ තම ආරක්ෂාව ගැන පමණක් සැළකිලිමත් විම පමණක් බව ඒ මහතා වැඩ්දුරටත් පැවසුවා.

රණවිරුවන්ට ඒරෙහිට පරන දඩයම දැන්වත් නවත්තන ලෙස විපක්ෂනායකවරයා රජයෙන් ඉල්ලිමක් කරනු ලැබිය.

ත්‍රස්තවාදින්ට ආගමක් දහමක් නොමැති බවත් ත්‍රිවිධ හමුදාවට සම්පුර්ණ සහයෝගය ලබා දියයුතු බවත් විපක්ෂනායකවරයා වැඩ්දුරටත් පැවසුවා.