මැතිවුස් හා චන්දිමාල්ගෙන් ශතකයන්

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දිල්ලි නුවර පැවැත්වෙන තෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ සිව්වන දිනය වන වි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඇන්ජලෝ මැතිවුස් සහ දිනේෂ් චන්දිමාල් විසින් ශතකය බැගින් ලබාගැනීමට සමත්විය.

චන්දිමාල් සිය ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජීවිතයේ 10 වන ශතකය ලබාගනී්‍. මැතිවුස් සිය 8 වැනි ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත්විය.