ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකත්වයට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් කරයි