ජාතික මැතිවරණ කොමිසම ලබන 9 වැනිදා රැස්වෙයි

ජාතික මැතිවරණ කොමිසම ලබන 9 වන දා රැස්වීමට නියමිතයි.

එහි ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේ, ඉදිරියේදී පැවැත්විමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය ඇතුළු ඡන්ද විමසීම් සම්බන්ධයෙන් එහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවයි.

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නාම යොජනා කැඳවන දිනය එදිනට තීරණය කිරීමට නියමිත බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඉදිරි ඡන්ද විමසීමේදී දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පැමිණිලි කමිටු ස්ථාපනය කිරීමට කෙරෙහි ද මැතිවරණ කොමිසමේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

මේ අතර දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ධුරය, දින 30 ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්නැයි, මැතිවරණ කොමිසම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ, 1981 අංක 1 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත ප්‍රකාරව මෙම පියවර ගන්නා බවයි.

සාලින්ද දිසානායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වීමත් සමග එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ධුරයක් පුරප්පාඩු විය.