ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රත්ගම ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 42 756
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස – 17 062
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 1896