ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හිනිදුව ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 54 299
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස – 28 046
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 2479