දුම්රියක් පීලි පනී – උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනයට බාධා (ඡායාරූප)

කන්කසන්තුරය සිට කොළඹ කොටුව සහ ගල්කිස්ස දක්වා ධාවනය වන යාල් දේවී සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී පීලි පැනීමකට ලක්වී තිබේ.

මේ හේතුවෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇත.

Image may contain: sky, tree, train and outdoor

Image may contain: 1 person, train and outdoor

No photo description available.