නව සතොස අලෙවිසැලක් මදුරංකුලිය නගරයට

වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම, මදුරංකුලිය නගර මධ්‍යයේ ඉදිකරන ලද නව සතොස අලෙවිසැල විවෘත කිරීම සිදු විය.

අංග සම්පූර්ණ සතොස සංකීර්ණයක් ලෙස ඉදිකර ඇති මෙම අලෙවිසැල මගින් පහසුකම් රැසකින් සමන්විතය.