කොරෝනා මැඩලන්න වෙහෙසෙන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්

ලොව පුරා රටවල් වල කොරෝනා වෛරසය සමග පොරබදින වෛද්‍ය කාර්යමණ්ඩලයේ සේවකයින් දවස පුරා මුහුණු ආවරණ සහ ආරක්ෂිත උපාංග පැළද සිටීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ මුහුණු වලට සිදුව ඇති තැලුම් සහිත ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.