බංග්ලාදේශය 179/2යි

73

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මේ වන විට ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු දැවී ලකුණු 179ක් ලබා ගෙන අැත.

Shakib Al Hasan ලකුණු 44යි.