සුමීර හෙරොයින් සමඟ අත්අඩංගුවට

සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජික සුමීර මධුසංඛ නොහොත් “සුමීර“ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

හෙරොයින් සමග එම සැකකරු කොටහේන ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.