නව පොලිස්පති හා අගමැති අතර හමුවක්

අද පෙරවරුවේ නව පොලිස්පති සී .ඩී වික්‍රමරත්න මහතා අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසේදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවි තිබේ.