බ්‍රිතාන්‍යයේ තවත් කොරෝනා එන්නතකට අනුමැතිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ තවත් කොරෝනා එන්නතකට අනුමැතිය ලබා දීමට එරට රජය පියවර ගෙන තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

 

ඒ් අනුව අමෙරිකාවේ නිෂ්පාදිත මොඩර්නා කොරෝනා එන්නත සඳහා මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබේ.