ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා සහ වෙබ් අඩවි කිහිපයක පල කරන ලද සමාන අංක සහිත ” මහජන සම්පත” ලොතරැයි පත් දෙකක් මුද්‍රණය විම සම්බන්ධව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

එම නිවේදනය පහතින් (උපුටා ගැනීම – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව)

No photo description available.