තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

අද දිනයේ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙන අතර ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

 

Image may contain: text