මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 493ක් දක්වා ඉහළට

ඊයේ දින මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 4ක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 493ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.