මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 743,775ක් ලබා දී අවසන්

මේ වන විට මෙරට කොරෝනා එන්නත්කරණ වැඩපිලිවෙල යටතේ 743,775කට එන්නත් ලබා දී තිබේ.

No photo description available.