මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 815585 ක් ලබා දී අවසන්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් 815585 ක් ලබා දී අවසන් වි තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

No photo description available.