පාස්කු සතිය පුරා දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්

කතෝලික දේවස්ථාන ඇතුළු දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව යුද හමුදාව පවසයි.

ඒ පාස්කු සතියට සමගාමීවයි.

එම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල පොලීසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව එක්ව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් දිවයිනේ ප්‍රධාන දේවස්ථාන ඇතුළු හඳුනාගත් ස්ථානවල ආරක්ෂාවට යුද හමුදා නිලධාරීන් යොදවා තිබෙන බවත් යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

එම ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල පාස්කු සතිය පුරාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.