දුර ගමන් සේවා බස් පරික්ෂාවට සිවිල් පොලිස් නිලධාරීන්

දුර ගමන් සේවා බස් රථ සදහා අද(5) සිට සිවිල් ඇදුමෙන් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් යෙදවීමට තීරණය කර තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා පැවසීය.

ඒ රියදුරන්ගේ රිය ධාවනය නිරික්ෂනය කිරීම සදහායි.