ලාංකිකයින්ට මෙරටට ඇතුළුවීම සදහා පැවති බාධක ඉවතට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නියෝගය මත ඉදිරියේ දී ආපසු සියරටට පැමිණිමේදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින ලාංකිකයන්ට සහන සැලසීමේ පියවරක් වශයෙන් අප්‍රේ 6 වැනිදා සිට මෙරටට ඇතුළු විමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සමාලෝචනය කළ බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාල ිනවේදනය පහතින්

May be an image of text
Previous articleඅජිත් මාන්නප්පෙරුම දිවුරුම් දෙයි
Next articleකුළු බඩු සංස්ථාව මගින් ගම්මිරිස් මිලට ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක්