ලාංකිකයින්ට මෙරටට ඇතුළුවීම සදහා පැවති බාධක ඉවතට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නියෝගය මත ඉදිරියේ දී ආපසු සියරටට පැමිණිමේදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින ලාංකිකයන්ට සහන සැලසීමේ පියවරක් වශයෙන් අප්‍රේ 6 වැනිදා සිට මෙරටට ඇතුළු විමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සමාලෝචනය කළ බවට නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාල ිනවේදනය පහතින්

May be an image of text