කොවිඩ් දත්ත රැස් කිරීමේ වෙනසක් සිදු වෙයි

මින් ඉදිරියට රෝග ලක්ෂණ නොමැති හෝ මෘදු රෝග ලක්ෂණ සහිත කොවිඩ් ආසාදිතයන් පිළිබඳ දත්ත රැස්කිරීම හෝ ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම නොකරන බව වසංගත රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය හා වැළැක්වීම සඳහා වන අමෙරිකානු ආයතනය පවසයි.