ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2859 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණු අතර ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වුයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම ගණන 608ක්.

ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ පහත පරිදි වේ..