සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමට ඊශ්‍රායලය තීරණය කරයි

කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනයට පැනවු සංචරණ සීමා ඉවත්කිරිමට ඊශ්‍රායල රජය තීරණය කර ඇත.