නිලූක කරුණාරත්නට ඔලිම්පික් වරම්

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල නියෝජනය කිරීම සඳහා බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩා ඉසව්වෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිලූක කරුණාරත්නට අවස්ථාව හිමි ව තිබෙනවා.