ඉන්දීය ක්‍රිකට් පිල ලබන මාසයේදී දිවයිනට

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පිල ලබන මාසයේදී දිවයිනට පැමිණෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනවා. ඒ එක්දින සහ පන්දුවාර 20යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සඳහායි.