බලන්ගොඩ දී බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළෙයි

බලන්ගොඩ – ඇල්ලෙවත්ත ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් එම බස් රථයේ රියදුරු ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

අදාල බස් රථය කර්මාන්තශාලාවක සේවකයින් පිරිසක් ප්‍රවාහනය කරන අතරතුර සේවකයින් නිවෙස් වලට රැගෙන ගොස් නැවතත් එමින් සිටියදී මෙම සිදුව ඇත්තේ.