දිවයින පුරා දුම්රිය ධාවනය නොවැම්බර් මස 1 වනදා ආරම්භ කෙරේ

දිවයින පුරා දුම්රිය ධාවනය නොවැම්බර් මස 1 වනදා ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරනවා.

Previous articleඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරය අද විවෘත කෙරේ
Next articleආසාදිතයින් 276ක් සුවය ලබයි