දකුණු නයිජර් රාජ්‍යයේ පාසලක ගින්නක්

දකුණු නයිජර් රාජ්‍යයේ පාසලක තාවකාලික පන්තිකාමරයක් තුළ ඇති වූ ගින්නකින් පාසල් ළමුන් 26 දෙනෙකු මරණයට පත් වී ඇත.
මියගිය දරුවන් වයස අවුරුදු 5ත් 6ත් අතර වේ.
ගිනිගැනීමට ලක් වූ පන්ති කාමරය ලී සහ පිදුරුවලින් සෑදූවක් බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Previous articleආසාදිතයින් 679 ක්
Next articleසෞඛ්‍ය අංශයෙන් ඉල්ලීමක්