බංග්ලාදේශ පරාජය ගැන සොයාබැලීමට ද්වී පුද්ගල කමිටුවක්

20/20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී සිදු වූයේ කුමක්ද යන්න සොයා බැලීමට බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ද්වී පුද්ගල කමිටුවක් පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජලාල් යූනුස් සහ එනයෙට් හොසේන් එම කමිටු සාමාජිකයින් ය.