වැඩි මිලට සිමෙන්ති අලෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ

ඉන්දික අනුරුද්ධ

වැඩි මිලට සිමෙන්ති අලෙවි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා.

එමෙන්ම ඔවුන්ගේ බලපත්‍ර ද අහෝසි කළ යුතු බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.