දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමක්

කොම්පඤ්ඤ වීදිය පෙරහැර මාවතේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ නි. පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමක් සිදුව තිබෙනවා.