දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමක්

කොම්පඤ්ඤ වීදිය පෙරහැර මාවතේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ නි. පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමක් සිදුව තිබෙනවා.

Previous articleඥානක්කාගේ නිවසට හා දේවාලයටත් ප්‍රහාරයක්
Next articleසුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වසා දැමේ