දෙල්කඳ මංසන්දියෙන් හයිලෙවල් මාර්ගය අවහිර වෙයි

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගය දෙල්කඳ මංසන්ධියෙන් අවහිර වී ඇත.

Previous articleඉන්ධන පෝලිමක තවත් මරණයක්
Next articleඉන්දීය ණය යටතේ ලැබෙන අවසන් ඉන්ධන නෞකාව අද දිවයිනට